ศุกร์ 24 มี.ค. 23 13:00
Kazakhstan Cup
Jas Qyran
AKAS
ศุกร์ 24 มี.ค. 23 16:00
Kazakhstan Cup
Altay Altay
Akzhayik อัคซายิค โอรัล