ดูบอล
ตอร์ปิโด มินส์ค - อิสลอช
ตอร์ปิโด มินส์ค
จบ
อิสลอช
ดูบอล คู่อื่น
อังคาร 14:00
WK ลีก เกาหลีใต้
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
เกียงจู (ญ)